ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ WOLF

WOLF CGG-1K 24 & 28 KW (Made in Germany)
1.    Επιτοίχιοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης κλειστού θαλάμου για θέρμανση χαμηλών θερμοκρασιών και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με ενσωματωμένο ανοξείδωτο εναλλάκτη θερμότητας ζεστού νερού χρήσης
2.    Ελεγμένος σύμφωνα με τις ισχύουσες και κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ

image-placeholder.png

3.    Κατάλληλος για θερμοκρασίες προσαγωγής μέχρι 90° C, με μέγιστη επιτρεπόμενη υπερπίεση στη θέρμανση 3 bar και στο ζεστό νερό χρήσης 10 bar, με ομαλή χαμηλή λειτουργία, διαφορική ρύθμιση ισχύος, ρυθμισμένος εργοστασιακά για λειτουργία με φυσικό αέριο Η, με προαιρετικό σετ μετατροπής αερίου για Β/Ρ
4.    Κατάλληλη ρύθμιση μέσω eBus για σύνδεση ψηφιακών προαιρετικών εξαρτημάτων ρύθμισης της Wolf
5.    Mε ηλεκτρονική έναυση, επιτήρηση φλόγας ιονισμού και ενσωματωμένο ανεμιστήρα καυσαερίων, επιτήρηση αέρα καύσης με επιτηρητή διαφορικής πίεσης
6.    Με κυκλοφορητή 3 ταχυτήτων, δοχείο διαστολής 8 Ltr και βαλβίδα ασφαλείας
7.    Συσκευή για σύνδεση σε αεραγωγό, καπναγωγό, καπνοδόχο ή καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων τύπου C12x, C32x, C42x, C52, και Β32 για λειτουργία ανοιχτού ή κλειστού θαλάμου
8.    Άσπρο κάλυμμα σε RAL 9016 ηλεκτροστατικής βαφής, πίνακας ρυθμίσεων με μαύρο συνθετικό κάλυμμα
9.    Απόδοση ενέργειας κατά κατευθυντήρια οδηγία βαθμού απόδοσης ΙΙΙ (3 αστέρια κατά 92/42/EWG)
10.    Ρύποι κατά ΝΟx-κατηγορία 3

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - SERVICE WOLF CGG-1K

image-placeholder.png

WOLF CGG-K-20/24/35-4O (Made in Germany) συμπύκνωσης για θέρμανση και ζεστά νερά χρήσης
1.    Βαθμός απόδοσης Hi εως 110%
2.    Πιστοποίηση DVGW, εξαιρετικά καθαρή καύση
3.    Πληροί τις προϋποθέσεις για το «Blue Angel», πιστοποιητικό περιβαλλοντολογικής αριστείας σε RAL-UZ61, όταν λειτουργεί με φυσικό αέριο
4.    Ενσωματωμένο δοχείο διαστολής στα μοντέλα από 20 έως 24 kw
5.    Εναλλάκτης Θερμότητας με ειδική επίστρωση
6.    20-24 kw κυκλοφορητή 3 ταχυτήτων ή κλάσης Α
7.    35-50 kw κυκλοφορητή Inverter ή κλάσης Α

8.    Διατίθεται με πιστοποιημένο σύστημα πλαστικών καμινάδων ανάλογα με την απαιτούμενη σύνδεση καυσαερίων
9.    Συντήρηση χωρίς να απαιτείται άδειασμα των νερών του λέβητα
10.    Δυνατότητα σύνδεσης σε ηλιακό σύστημα
11.    Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού ΒΜ Modul με εξωτερική αντιστάθμιση
12.    Διάγνωση βλαβών

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - SERVICE WOLF CGG-K

image-placeholder.png

WOLF CGB-35/50/75/100 (Made in Germany) συμπύκνωσης μόνο για θέρμανση

1.    Βαθμός απόδοσης Ηi έως 110%
2.    Πιστοποίηση DVGW, εξαιρετικά καθαρή καύση
3.    Πληροί τις προϋποθέσεις για το Blue Angel, πιστοποιητικό περιβαλλοντολογικής αριστείας σε RAL-UZ61, όταν λειτουργεί με φυσικό αέριο
4.    Ανοξείδωτο μπόιλερ ειδικής διαστρωμάτωσης
5.    Συντήρηση χωρίς να απαιτείται άδειασμα των νερών του λέβητα
6.    Δυνατότητα σύνδεσης σε ηλιακό σύστημα
7.    Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού BM Modul με εξωτερική αντιστάθμιση
8.    Διάγνωση βλαβών


ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - SERVICE WOLF CGB​​​​​​​