ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟY AEG


Λέβητας φυσικού αερίου AEG GKT CLASSIC 24KW-30KW

● Πλακοειδής εναλλάκτης για τα Ζ.Ν.Χ.
● Διάγνωση βλαβών
● Αντιπαγετική προστασία
● Αυτόματο by-pass
● Ηλεκτρική προστασία IPX4D

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - SERVICE AEG GKT CLASSIC

image-placeholder.png
image-placeholder.png

Λέβητας φυσικού αερίου AEG GKT MINI 24KW


● Διαθερμικός εναλλάκτης
● Αντιπαγετική προστασία
● Αυτόματα by-pass
● Ηλεκτρική προστασία IPX4D 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - SERVICE AEG GKT MINI

ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟY BOSCH


Λέβητας φυσικού αερίου BOSCH GAZ 4000 ZWA 24-2AD 24KW

● Διαθερμικός εναλλάκτης από χαλκό
● Αναλογική ρύθμιση του καυστήρα
● Υποστηρίζει παράλληλη λειτουργία με ηλιακό σύστημα
● LCD πολυλειτουργική οθόνη λειτουργίας
● Αυτοδιάγνωση βλαβών 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - SERVICE BOSCH GAZ 4000

image-placeholder.png
image-placeholder.png

Λέβητας φυσικού αερίου BOSCH GAZ 7000Λ ZWC 24/28/35-3MFA

● Συνεχώς ρυθμιζόμενη ισχύς
● Λειτουργία ελέγχων των βαλβίδων ασφάλειας, ολοκληρωμένη ασφάλεια μέσω Heatronic με επιτήρηση ιονισμού και οπλισμό αερίου σύμφωνα με ΕΝ298
● Πολυλειτουργική οθόνη λειτουργίας
● Αυτοδιάγνωση βλαβών
● Μονάδα ελέγχου BOSCH Heatronic III, για την επικοινωνία μέσω BUS
● Διβάθμιος ανεμιστήρας για 24KW & 28KW
● Αναλογικός ανεμιστήρας για 35KW

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - SERVICE BOSCH GAZ 7000

Λέβητας φυσικού αερίου BOSCH CONDENS 2000 ZWB 24-1AR

● Συμπύκνωσης για θέρμανση και ζεστά νερά χρήσης
● Διαθερμικός εναλλάκτης από ανοξείδωτο χάλυβα
● Εναλλάκτης καυσαερίων από κράμα Al-Si
● Μεταβλητή ταχύτητα ανεμιστήρα
● LCD πολυλειτουργική οθόνη
● Αυτοδιάγνωση βλαβών
● Αυτόματη αυξομείωση του καυστήρα για τη θέρμανση και τα ζεστά νερά χρήσης
● Μονάδα ελέγχου Cotronic III
● Λειτουργία κλείδωμα για παιδιά
● Υποστηρίζει παράλληλη λειτουργία με ηλιακό σύστημα
● Κατάλληλος για ενδοδαπέδια θέρμανση


ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - SERVICE BOSCH CONDENS 2000

image-placeholder.png
image-placeholder.png

Λέβητας φυσικού αερίου BOSCH CONDENS 3000 ZWB 28-3C

● Συμπύκνωσης για θέρμανση και ζεστά νερά χρήσης
● Απόδοση 109%
● Εναλλάκτης θερμότητας συμπύκνωσης από κράμα Al-Si
● Αυτόματη αυξομείωση της ισχύος του καυστήρα για τη θέρμανση και τα ζεστά νερά χρήσης
● Κατάλληλος για ενδοδαπέδια θέρμανση
● Υποστηρίζει παράλληλη λειτουργία ηλιακού συστήματος
● Μονάδα ελέγχου Cotronic III
● LCD πολυλειτουργική οθόνη
● Αυτοδιάγνωση βλαβών

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - SERVICE BOSCH CONDENS 3000

Λέβητας φυσικού αερίου BOSCH CONDENS 7000 
ZSBR 28-3A 28KW συμπύκνωσης μόνο θέρμανση 
ZWBR 35-3A23 35KW συμπύκνωσης θέρμανση-ΖΝΧ 
ZWBR 42-3A 42KW συμπύκνωσης μόνο θέρμανση

● Ανοξείδωτος καυστήρας προανάμιξης
● Αυτόματη αυξομείωση της ισχύος του καυστήρα για τη θέρμανση και τα ζεστά νερά χρήσης
● Εναλλάκτης Al-Si (χυτό)
● Κατάλληλος για ενδοδαπέδια θέρμανση
● Δυνατότητα εγκατάστασης αυτοματισμού αντιστάθμισης
● Μονάδα ελέγχου Cotronic III για την επικοινωνία με BUS
● LCD πολυλειτουργική οθόνη
● Αυτοδιάγνωση βλαβών


ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - SERVICE BOSCH CONDENS 7000


ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - SERVICE 
JUNKERS EUROLINE 
JUNKERS EUROSTAR 
JUNKERS BALCONY 
Παλαιών μοντέλων BOSCH


image-placeholder.png
image-placeholder.png

ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ HERMANN


Λέβητας φυσικού αερίου HERMANN HABITAT 24-28 SE

● 3 αστέρια ενεργειακή κατηγορία
● Προστασία κατά του παγετού
● Αυτοδιάγνωση βλαβών
● Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
● Διαθερμικός εναλλάκτης

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - SERVICE HERMANN HABITAT

Λέβητας φυσικού αερίου HERMANN MICRA 24-28-30 SE

● 3 Aστέρια ενεργειακή κατηγορία
● Ανοξείδωτος εναλλάκτης θερμότητας
● Προστασία κατά του παγετού
● Προστασία κατά του παγετού
● Αυτοδιάγνωση βλαβών
● Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
● Πλακοειδής εναλλάκτης

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - SERVICE HERMANN MICRA

image-placeholder.png
image-placeholder.png

Λέβητας φυσικού αερίου HERMANN THESI 24-28 SE

● 3 αστέρια ενεργειακή κατηγορία
● Προστασία κατά του παγετού
● Πλακοειδής εναλλάκτης μεγάλου μεγέθους
● Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
● Αυτοδιάγνωση βλαβών
● Άμεση παροχή Ζ.Ν.Χ.
● Αυτόματος πλήρωσης

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - SERVICE HERMANN THESI

Λέβητας φυσικού αερίου HERMANN EURA TOP CONDENSING

● 4 αστέρια ενεργειακή κατηγορία
● Αποδοτικότητα έως 107.4 %
● Χαμηλή κατανάλωση αερίου
● Χαμηλή εκπομπή ρύπων ΝΟχ και CO τάξης 5
● Παγίδα συμπύκνωσης με στεγνό φλοτέρ
● Ανοξείδωτος εναλλάκτης θερμότητας
● Ανοξείδωτος καυστήρας
● Προστασία κατά του παγετού
● Άμεση παροχή Ζ.Ν.Χ
● Αυτοδιάγνωση βλαβών
● Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
● Αυτόματος πλήρωσης
● Δοχείο μικροαποθήκευσης

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - SERVICE HERMMAN EURA CONDENSING

image-placeholder.png