ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους υδραυλικές εγκαταστάσεις με επαγγελματισμό, συνέπεια και ταχύτητα.

  • Οικιακές υδραυλικές εγκαταστάσεις ύδρευσης-θέρμανσης
  • Υδραυλικές εγκαταστάσεις επαγγελματικών και βιοτεχνικών χώρων
  • Συντήρηση-Επισκευή
  • Ποιοτικά Υλικά
  • Πιστοποιημένοι Τεχνίτες
  • Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων
  • Γραπτή προσφορά
  • Δοκιμή των εγκαταστάσεων ύδρευσης σε 15 bar για 24 ώρες