ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό μας βρίσκεται στη διάθεσή σας ακόμα και μετά την πώληση για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε.

ΜΕ ταχύτητα, συνέπεια και επαγγελματισμό προχωρούμε στη συντήρηση και επισκευή

  • Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
  • Εγκαταστάσεων ύδρευσης
  • Φυσικού αερίου (φύλλο ελέγχου)
  • Κλιματιστικών
  • Ηλιακών συστημάτων
  • Εξαερισμού
  • Αυτοματισμών θέρμανσης