ΛΕΒΗΤΕΣ - ΑΕΡΙΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟY AEG

Λέβητας φυσικού αερίου AEG GKT CLASSIC 24KW-30KW

 • Πλακοειδής εναλλάκτης για τα Ζ.Ν.Χ
 • Διάγνωση βλαβών
 • Αντιπαγετική προστασία
 • Αυτόματο by-pass
 • Ηλεκτρική προστασία IPX4D

 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-SERVICE AEG GKT CLASSIC

 

 

 

 

Λέβητας φυσικού αερίου AEG GKT MINI 24KW

 • Διαθερμικός εναλλάκτης
 • Αντιπαγετική προστασία
 • Αυτόματα by-pass
 • Ηλεκτρική προστασία IPX4D

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-SERVICE AEG GKT MINI
ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟY BOSCH

 

Λέβητας φυσικού αερίου BOSCH GAZ 4000 ZWA 24-2AD 24KW

 • Διθερμικός εναλλάκτης από χαλκό
 • Αναλογική ρύθμιση του καυστήρα
 • Υποστηρίζει παράλληλη λειτουργία με ηλιακό σύστημα.
 • LCD πολυλειτουργική οθόνη λειτουργίας.
 • Αυτοδιάγνωση βλαβών

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-SERVICE BOSCH GAZ 4000

 
 

 

Λέβητας φυσικού αερίου BOSCH GAZ 7000Λ ZWC 24/28/35-3MFA

 • Συνεχώς ρυθμιζόμενη ισχύς
 • Λειτουργία ελέγχων των βαλβίδων ασφάλειας, ολοκληρωμένη ασφάλεια μέσω Heatronic με επιτήρηση ιονισμού και οπλισμό αερίου σύμφωνα με ΕΝ298
 • Πολυλειτουργική οθόνη λειτουργίας
 • Αυτοδιάγνωση βλαβών
 • Μονάδα ελέγχου BOSCH Heatronic III, για την επικοινωνία μέσω BUS.
 • Διβάθμιος ανεμιστήρας για 24KW & 28KW.
 • Αναλογικός ανεμιστήρας για 35KW.

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-SERVICE BOSCH GAZ 7000

 

 

 

Λέβητας φυσικού αερίου BOSCH CONDENS 2000 ZWB 24-1AR

 • Συμπύκνωσης για θέρμανση και ζεστά νερά χρήσης
 • Διθερμικός εναλλάκτης από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Εναλλάκτης καυσαερίων από κράμα Al-Si
 • Μεταβλητή ταχύτητα ανεμιστήρα
 • LCD πολυλειτουργική οθόνη
 • Αυτοδιάγνωση βλαβών
 • Αυτόματη αυξομείωση του καυστήρα για τη θέρμανση και τα ζεστά νερά χρήσης
 • Μονάδα ελέγχου Cotronic III
 • Λειτουργία κλείδωμα για παιδιά.
 • Υποστηρίζει παράλληλη λειτουργία με ηλιακό σύστημα
 • Κατάλληλος για ενδοδαπέδια θέρμανση.

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-SERVICE BOSCH CONDENS 2000

 


 

Λέβητας φυσικού αερίου BOSCH CONDENS 3000 ZWB 28-3C

 • Συμπύκνωσης για θέρμανση και ζεστά νερά χρήσης
 • Απόδοση 109%
 • Εναλλάκτης θερμότητας συμπύκνωσης από κράμα Al-Si
 • Αυτόματη αυξομείωση της ισχύος του καυστήρα για τη θέρμανση και τα ζεστά νερά χρήσης
 • Κατάλληλος για ενδοδαπέδια θέρμανση.
 • Υποστηρίζει παράλληλη λειτουργία ηλιακού συστήματος.
 • Μονάδα ελέγχου Cotronic III.
 • LCD πολυλειτουργική οθονη
 • Αυτοδιάγνωση βλαβών

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-SERVICE BOSCH CONDENS 3000

  

 

Λέβητας φυσικού αερίου BOSCH CONDENS 7000
ZSBR 28-3A 28KW συμπύκνωσης μόνο θέρμανση
ZWBR 35-3A23 35KW συμπύκνωσης θέρμανση-ΖΝΧ
ZWBR 42-3A 42KW συμπύκνωσης μόνο θέρμανση

 • Ανοξείδωτος καυστήρας προανάμιξης
 • Αυτόματη αυξομείωση της ισχύος του καυστήρα για τη θέρμανση και τα ζεστά νερά χρήσης
 • Εναλλάκτης Al-Si (χυτο)
 • Κατάλληλος για ενδοδαπέδια θέρμανση.
 • Δυνατότητα εγκατάστασης αυτοματισμού αντιστάθμισης
 • Μονάδα ελέγχου Cotronic III για την επικοινωνία με BUS
 • LCD πολυλειτουργική οθόνη
 • Αυτοδιάγνωση βλαβών


 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-SERVICE BOSCH CONDENS 7000

 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-SERVICE
JUNKERS EUROLINE
JUNKERS EUROSTAR
JUNKERS BALCONY
Παλαιών μοντέλων BOSCH
 

ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ HERMANN

Λέβητας φυσικού αερίου HERMANN HABITAT 24-28 SE

 • 3 αστέρια ενεργειακή κατηγορία
 • Προστασία κατά του παγετού
 • Αυτοδιάγνωση βλαβων
 • Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
 • Διθερμικός εναλλάκτης

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- SERVICE HERMANN HABITAT

 

 


 

 

Λέβητας φυσικού αερίου HERMANN MICRA 24-28-30 SE

 • 3 Aστέρια ενεργειακή κατηγορία
 • Ανοξείδωτος εναλλάκτης θερμότητας
 • Προστασία κατά του παγετού
 • Προστασία κατά του παγετού
 • Αυτοδιάγνωση βλαβών
 • Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
 • Πλακοειδής εναλλάκτης

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- SERVICE HERMANN MICRA

 

 

 

Λέβητας φυσικού αερίου HERMANN THESI 24-28 SE

 • 3 αστέρια ενεργειακή κατηγορία
 • Προστασία κατά του παγετού
 • Πλακοειδής εναλλάκτης μεγαλου μεγεθους
 • Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
 • Αυτοδιάγνωση βλαβών
 • Άμεση παροχή Ζ.Ν.Χ.
 • Αυτόματος πλήρωσης

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-SERVICE HERMANN THESI

 

 
 

Λέβητας φυσικού αερίου HERMANN EURA TOP CONDENSING

 • 4 αστέρια ενεργειακή κατηγορία
 • Αποδοτικότητα έως 107.4 %.
 • Χαμηλή κατανάλωση αερίου
 • Χαμηλή εκπομπή ρύπων ΝΟχ και CO τάξης 5.
 • Παγίδα συμπύκνωσης με στεγνό φλοτέρ.
 • Ανοξείδωτος εναλλάκτης θερμότητας
 • Ανοξείδωτος καυστήρας.
 • Προστασία κατά του παγετού.
 • Άμεση παροχή Ζ.Ν.Χ
 • Αυτοδιάγνωση βλαβών.
 • Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων.
 • Αυτόματος πλήρωσης..
 • Δοχείο μικροαποθήκευσης

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-SERVICE HERMMAN EURA CONDENSING